งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันการแสดงตลก  ป.1-ม.3
รหัสกิจกรรม :
0400
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วิชัยยุทธ โพธิ
2.เด็กชาย ภัทรชนนท์ เม้าราษี
3.เด็กชาย พงศ์ภานุ มนตรี
4.เด็กชาย สุริยา อินพิมพ์
5.เด็กหญิง พรนภา กันยาสาย
1.นาย วุฒินันท์ บุสภาค
2.นางสาว นิตยา บุญสิม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน