งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย   ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0369
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วิศวะ สุวรรณ์ 1.นาง วิชุดา นันทะวงศ์
2 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
84.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กรวิชญ์ สีทองธรรม 1.นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น
3 โรงเรียนบ้านขนุน
80.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิรวัฒน์ รัตนพันธ์ 1.นาง อุบล บุญเริ่ม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน