หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

 
1. วิทยาศาสตร์
0174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 0181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
0184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 0190. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
0191. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ผอ.จิมจง ทองคำวัน โทร.0801690022
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.