หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่: ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1
0376
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย อาคารเอนกประสงค์ ชั้น   -
13 ตุลาคม 2558
2
0378
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย ชั้น  
3
0395
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย ชั้น  
4
0398
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย ชั้น  
5
0377
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย ชั้น  
6
0379
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย ชั้น  
7
0396
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย ชั้น  
8
0399
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย ชั้น  
9
0400
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1   -
13 ตุลาคม 2558
10
0404
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย ชั้น  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ผอ.จิมจง ทองคำวัน โทร.0801690022
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.