หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่: เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID กิจกรรม จำนวนทีม
1. 0233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินป.1-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
1
2. 0236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาป.1-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
0
3. 0239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯป.1-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
0
4. 0241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
7
5. 0248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติกป.1-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
0
6. 0274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นไม่กำหนดช่วงชั้น
1 คน / ครู 1 คน
0
7. 0275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาป.1-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
0
8. 0276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯป.1-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
0
9. 0277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
5
10. 0280 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติกป.1-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
0
11. 0287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6
7 คน / ครู 3 คน
0
12. 0234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
0
13. 0237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
0
14. 0240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
0
15. 0242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
1
16. 0249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติกม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
0
17. 0281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
0
18. 0282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
0
19. 0283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
0
20. 0284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
0
21. 0285 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติกม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ผอ.จิมจง ทองคำวัน โทร.0801690022
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.