หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่: ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID กิจกรรม จำนวนทีม
1. 0500 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
1
2. 0501 การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
0
3. 0502 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
30 คน / ครู 4 คน
0
4. 0503 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
0
5. 0504 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
0
6. 0505 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
0
7. 0506 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
0
8. 0507 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
1
9. 0508 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
0
10. 0509 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
30 คน / ครู 4 คน
0
11. 0752 เดี่ยวโป่งลาง ป.1-ป.6
เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ผอ.จิมจง ทองคำวัน โทร.0801690022
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.