หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่: คอมพิวเตอร์

ที่ ID กิจกรรม จำนวนทีม
1. 0002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
2 คน / ครู 2 คน
7
2. 0016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
2 คน / ครู 2 คน
0
3. 0020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
2 คน / ครู 2 คน
4
4. 0024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
2 คน / ครู 2 คน
10
5. 0028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
2 คน / ครู 2 คน
0
6. 0005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
2 คน / ครู 2 คน
0
7. 0011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
2 คน / ครู 2 คน
0
8. 0017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
2 คน / ครู 2 คน
1
9. 0021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
2 คน / ครู 2 คน
1
10. 0025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
2 คน / ครู 2 คน
0
11. 0029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
2 คน / ครู 2 คน
1
12. 0044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
3 คน / ครู 2 คน
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ผอ.จิมจง ทองคำวัน โทร.0801690022
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.